podsumowanie zmian prawo pracy 2017

Obserwując zmiany w prawie pracy, można śmiało twierdzić, że jest to obszar prawa, w którym bardzo łatwo jest się zgubić, jeśli nie będzie się śledziło zmian na bieżąco. W związku z nadchodzącym nowym rokiem, warto pochylić się nad dużymi zmianami w prawie pracy, które wpłyną na codzienne życie zarówno pracodawcy, jak i pracownika.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalna płaca na podstawie przepisów prawa jest minimalną kwotą należną pracownikowi za pracę w pełnym wymiarze, tzw. praca na cały etat. Informacje na ten temat można znaleźć w naszym artykule.

Zakaz handlu w niedzielę

Od marca 2018 r. w każdym miesiącu sklepy będą czynne tylko przez dwie niedziele – pierwszą i ostatnią. Ustawa zakłada wiele wyjątków od powyższej zasady. Temat ten poruszyliśmy w jednym z poprzednich wpisów.

Od 1 lipca L4 tylko w formie elektronicznej

Już teraz lekarz może wystawić nam tzw. L4 w formie elektronicznej. O tym dlaczego warto założyć profil w PUE ZUS oraz czym się różni wydruk zwolnienia elektronicznego od formy papierowej, opisaliśmy szczegółowo w naszym artykule.

Nowe regulacje dotyczące telepracy

Telepraca świadczona jest na podstawie umowy o pracę. Decyzja o tym, że praca ma być świadczona w systemie telepracy może zostać podjęta przez strony przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie trwania zatrudnienia. O możliwości przejścia na pracę w trybie telepracy o prawnych aspektach nowej formy zatrudnienia pisaliśmy już na blogu.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentów pracowniczych od 2019

Zapowiadane skrócenie czasu przechowywania akt i dokumentów pracowników zostanie wprowadzone od 2019 roku. Obowiązek przechowywania akt ulegnie znacznemu skróceniu z lat 50 do 10. Szerzej omówimy temat na blogu w kolejnym wpisie.

Ustawa prezydencka w toku prac legislacyjnych

W połowie 2017 roku Prezydent skierował do Sejmu projekt zmiany ustawy kodeks pracy w zakresie m.in. uprawnień rodzicielskich, dyskryminacji pracowników, mobbingu oraz świadectwa pracy. Trwają dalsze prace nad projektem, jednak z założenia przepisy te mają wejść w życie jeszcze w 2018 roku. Więcej na ten temat napisaliśmy w naszym wpisie.

Wielka Kodyfikacja Prawa Pracy

Należy pamiętać, że wciąż pracuje powołana w 2016 roku Komisja Kodyfikacji Prawa Pracy, której zadaniem przy powoływaniu było stworzenie kodeksu pracy indywidualnej oraz zbiorowego prawa pracy. Komisja na przedstawienie efektów swojej pracy ma czas do marca 2018 roku.

Niestety działania Komisji nie są nagłaśniane. W prasie można odnaleźć przecieki odnośnie propozycji, jakie Komisja chce zaprezentować. Według doniesień trwają prace nad m.in. zmianą sposobu przyznawania premii uznaniowych oraz ostatecznym usunięciem „umów śmieciowych” – wprowadzając zatrudnienie etatowe i pozaetatowe.
Pojawiły się także informacje o zmianach w urlopach oraz formach wypoczynku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oficjalnie zapewniła, że Komisja i kierowany przez nią resort nie zamierzają : „określać sposobu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez pracowników, w tym ograniczać możliwości aktywnego spędzania przez nich czasu wolnego”.

Podsumowanie

Rok 2018 obfituje w zapowiadane zmiany w prawie pracy. Czas pokaże co zostanie wprowadzone. Ustawa prezydencka jest na etapie konsultacji, a Komisja Kodyfikacji Prawa Pracy nie przedstawiła jeszcze efektów swojej pracy. Zatem tutaj proces legislacyjny w Sejmie jeszcze się nie rozpoczął.