pracownik, który spożywa alkohol w miejscu pracy

Otyłość a niepełnosprawność

26 stycznia 2015

Duże zainteresowanie polskich mediów wzbudziło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie duńskiego opiekuna dzieci Karstena Kaltofta, który został zwolniony z pracy z powodu – jak twierdzi sam zainteresowany – swojej otyłości (sygn. akt sprawy: C‑354/13). Jak stwierdzili w uzasadnieniu wyroku sędziowie Trybunału, w określonych okolicznościach otyłość może stanowić formę niepełnosprawności.

czytaj więcej
Trzynasta pensja

Trzynastka w prywatnej firmie

20 stycznia 2015

Trzynasta pensja dla wielu z nas jest szansą na łagodne dojście do stabilizacji finansowej w nowym roku. Praktyka wypłacania trzynastek, ze sfery budżetowej, przenosi się również do firm prywatnych. Na jakich zasadach jest więc regulowana? Kiedy możemy ubiegać się o wypłatę należnego wynagrodzenia?

czytaj więcej
Zwolnienie bez okresu wypowiedzenia a ochrona pracownika

Zwolnienie bez zachowania okresu wypowiedzenia

12 stycznia 2015

W świetle Kodeksu Pracy, pracodawca ma możliwość rozwiązania stosunku pracy bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Kiedy i na jakich warunkach pracodawca może natychmiastowo zakończyć współpracę z pracownikiem oraz jak ten może bronić się przed niesłusznym oskarżeniem, którego konsekwencją jest zwolnienie z pracy?

czytaj więcej