Kiedy przestaje obowiązywać zakaz konkurencji?

Kiedy przestaje obowiązywać pracownika zakaz konkurencji?

9 stycznia 2014

Pracownik jest zwolniony z obowiązku powstrzymania się od określonej działalności, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wprowadzenie zakazu konkurencji lub umowa o zakazie konkurencji zostanie rozwiązana. Artykuł 1012 par. 2 kodeksu pracy wskazuje dwa przypadki, których wystąpienie powoduje wygaśnięcie zakazu konkurencji

czytaj więcej