przejście zakładu pracy

Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę

4 stycznia 2016

Zmiana pracodawcy nie musi być koniecznie wynikiem inicjatywy pracownika. Coraz częściej wstąpienie nowego podmiotu w stosunek pracy jest efektem przekształceń organizacyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Czego może spodziewać się pracownik, gdy jego zakład pracy przeszedł w całości bądź w części na innego pracodawcę?

czytaj więcej