Elektroniczne L4

Elektroniczne zwolnienie lekarskie wprowadzono w styczniu 2016 roku. Obecnie lekarze nie są zobligowani do korzystania z takiej formy zwolnienia lekarskiego. Jednak już wkrótce – od połowy 2018 roku, tzw. L4 funkcjonować będzie tylko w wersji elektronicznej.

PUE ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotował ułatwienie dla lekarzy, znacznie skracające czas wystawiania zwolnienia lekarskiego w stosunku do formy papierowej, jakim jest możliwość wystawienia elektronicznego zwolnienia w PUE ZUS lub przy pomocy zintegrowanych z PUE ZUS aplikacji gabinetowych.
PUE ZUS jest narzędziem przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które pozwala załatwić wszelkie sprawy, związane z ubezpieczeniem, bez konieczności przychodzenia do urzędu. Posiadacz konta w PUE ZUS ma dostęp do wszystkich swoich danych oraz może przeglądać, jak i składać wnioski. Założenie konta jest darmowe. Jednak jeśli nie posiada się profilu zaufanego lub certyfikowanego podpisu, a także nie planuje się korzystać przy rejestracji konta z bankowości elektronicznej, wymagane będzie dodatkowo jednorazowe potwierdzenie tożsamości w placówce ZUS.

Należy zauważyć, że posiadanie konta w PUE ZUS jest obowiązkowe dla pracodawców, przekazujących dokumentu do ZUS w formie elektronicznej, tj. zatrudniających więcej niż 5 pracowników.

Elektroniczna forma – korzyści dla lekarzy

Podstawową korzyścią, która wpływa także na czekających w kolejce pacjentów, jest szybkość wystawienia zwolnień w formie elektronicznej. W PUE ZUS lekarz lub inna uprawiona do wystawienia zwolnienia osoba, ma dostęp do wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do wystawienia dokumentu, są one automatycznie wstawiane do formularza.

Wystawione zwolnienie nie będzie musiało być dodatkowo kierowane do ZUS ani przez lekarza, ani przez płatnika lub ubezpieczonego, gdyż zostanie automatycznie przekierowane po jego wystawieniu.
Należy jednak pamiętać, że lekarz będzie musiał przygotować wydruk zwolnienia elektronicznego, jeżeli zażąda tego ubezpieczony lub pracodawca nie będzie posiadał konta w PUE ZUS. Lekarz za każdym razem otrzyma informację z systemu podczas wystawiania zwolnienia lekarskiego o tym, czy pracodawca ma założone konto.

Brak dostępu do Internetu

Najoczywistszym przypadkiem, kiedy konieczne będzie, aby lekarz wydrukował elektroniczne zwolnienie, jest brak dostępu do systemu lub brak dostępu do Internetu, a także konieczność wystawienia zwolnienia w czasie wizyty domowej. W takich okolicznościach lekarz jest obowiązany wystawić zwolnienie na wydrukowanym z systemu formularzu.

Informacje o wystawionym w takiej formie zwolnieniu, lekarz jest obowiązany wprowadzić w przeciągu 3 dni roboczych od wystawienia zwolnienia na formularzu do systemu.

Pracodawca z kontem w PUE ZUS

W przypadku posiadania konta przez pracodawcę w systemie informacja o wystawieniu przez lekarza zwolnienia dla jego pracownika, pojawi się automatycznie również na jego koncie. Także, korzystając z formy elektronicznej, pracodawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości wystawionego zwolnienia.

Osoby z własną działalnością gospodarczą

Ułatwienia czekają również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które samodzielnie składają dokumenty dotyczące ustalenia prawa do zasiłków w ZUS. Pamiętajmy, że zwolnienie automatycznie jest przesyłane do ZUS, zatem przedsiębiorca nie będzie musiał go dostarczać.

Konto nieobowiązkowe przy zatrudnianiu maksymalnie 4 pracowników

Pracodawca zatrudniający mniej niż 5 pracowników nie będzie miał obowiązku posiadania konta w systemie. Wydaje się jednak, że w sytuacji gdy wszystkie zwolnienia będą wystawiane w formie elektronicznej, założenie darmowego konta w PUE ZUS jest rozwiązaniem korzystnym i eliminującym, dodatkowe formalności, jak np. konieczność dostarczenia wydruku zwolnienia elektronicznego.

Podstawową zasadą przy elektronicznym zwolnieniu jest brak obowiązku po stronie pracownika dostarczenia do pracodawcy zwolnienia w przeciągu 7 dni od jego wystawienia.

Forma papierowa

Forma papierowa tzw. L4 zniknie z końcem czerwca 2018 roku. Warto zauważyć, że omawiane wyżej przypadki konieczności wydrukowania elektronicznego zwolnienia, różnią się formą od formularza zwolnienia papierowego. Forma papierowa przygotowywana jest na formularzu ZUS ZAL, pobieranym przez lekarzy z placówek ZUS. Wydruk elektronicznego zwolnienia lekarz przygotuje, drukując stosowny dokument z serwisu.

Należy pamiętać, że jeżeli zwolnienie zostanie wydane w formie papierowej, nadal konieczne będzie dostarczenie zwolnienie w przeciągu 7 dni do pracodawcy pod rygorem obniżenia zasiłku chorobowego lub opiekuńczego.

Przygotowanie na podstawie:
Ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r.o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.