Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

3 sierpnia 2017

W przypadku, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim na tyle długo, że okres pobierania zasiłku chorobowego ulegnie wyczerpaniu, możliwe jest skorzystanie przez niego ze świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono po 182 dniach L4, jeżeli dalsze leczenie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy. Należy jednak pamiętać, że świadczenie to przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego.

czytaj więcej
Przebicie zasłony korporacyjnej

Przebicie zasłony korporacyjnej

22 kwietnia 2016

Przedsiębiorcy nierzadko decydują się – w celu ograniczenia ryzyka czy też kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w tym także kosztów pracowniczych – na tworzenie spółek zależnych, a więc podmiotów powiązanych kapitałowo z główną spółką (spółką dominującą).

czytaj więcej
Nagły przypadek a termin oplacenia skladki ZUS

Nagły przypadek a termin opłacania składki do ZUS

30 marca 2016

Czy ZUS ma prawo kwestionować wniosek o zgodę na opłacenie składki chorobowej po czasie? Jak może bronić się ubezpieczony (samodzielnie opłacający składkę), który z przyczyn niezależnych od siebie nie był wstanie wywiązać się z obowiązku w terminie.

czytaj więcej
Oskładkowanie kontraktu menadżerskiego

Oskładkowanie kontraktów menadżerskich i samozatrudnionych

3 września 2015

W ostatnim czasie sporo zamieszania wywołała sentencja uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2015 roku, III UZP 2/15, zgodnie z którą „Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług”.

czytaj więcej
prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych

Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych

11 sierpnia 2015

Dnia 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny uznał art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167) za niezgody z Konstytucją, dając tym samym wszystkim osobom posiadającym nieformalny status pracownika, a więc zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

czytaj więcej
umowa o pracę z prezesem zarządu

Dorozumiana umowa o pracę z prezesem spółki

26 czerwca 2015

Zdaniem Sądu Najwyższego, wykonywanie przez prezesa spółki jedynie kilku jednorazowych czynności (w ciągu kilku dni), nie prowadzi do zawarcia umowy o pracę, nawet wobec faktu, że prezes zarządu działał w oparciu o uchwałę rady nadzorczej. Uchwała ma charakter intencyjny i nie może być utożsamiana z zawarciem umowy o pracę.

czytaj więcej