Zmiany w zasadach rezygnacji członka zarządu

Sąd Najwyższy podjął w dniu 31 marca 2016 r. w powiększonym składzie uchwałę, określając komu członkowie zarządu spółek z o.o. oraz akcyjnej powinni złożyć (dostarczyć) oświadczenie o swojej rezygnacji z zarządu. Zagadnienie to było dotąd różnie oceniane, także przez sam Sąd Najwyższy.

Uchwała powiększonego, siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego, sygn. akt III CZP 89/15 o treści: Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 ksh – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub art. 373 § 2 ksh.

Z uchwały wynika, iż członkowie zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych chcąc zrezygnować z pełnionej funkcji powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji wobec jednego (innego) członka zarządu lub wobec prokurenta. Wyjątkiem jest sytuacja gdy jedyny członek zarządu jest zarazem jedynym wspólnikiem spółki.

Rozstrzygnięcie nie ma jeszcze pisemnego uzasadnienia w związku z czym pozostają otwarte jeszcze pewne pytania. Wskazano jednak, że uchwała dotyczy także przypadków, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego lub ostatni członek zarządu wieloosobowego albo gdy składają ją jednocześnie wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego, a spółka nie ma prokurenta. W takim przypadku rezygnacja powinna zostać przekazana na adres spółki (zarządu spółki) w sposób umożliwiający podjęcie niezbędnych działań związanych z rezygnacją.