Umowa na okres próbny oraz dotychczasowe stosunki pracy po 22 lutego 2016

23 lutego 2016

Jak już wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek 22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy dotyczące w szczególności rodzajów umów o pracę na czas określony i zasad ich wypowiadania. Oprócz zmian jakie nowe przepisy wymuszają na pracodawcach w kontekście dotychczasowych zwyczajów zatrudnienia pracowników znowelizowane przepisy wywierają również wpływ na obecnie istniejące stosunki pracy.

czytaj więcej

Zmuszenie pracownika do ekwiwalentu w trakcie okresu wypowiedzenia

9 lutego 2016

Jednym z praw pracownika wynikających z umowy o pracę jest prawo do urlopu. Prawo to przysługuje każdemu pracownikowi bez względu na staż pracy. Ma on na celu chronić zdrowie pracownika, a także zapewnić mu regularny wypoczynek. Udzielenie urlopu pracownikowi jest jednym z obowiązków pracodawcy, pytaniem jednak jest, czy możliwe jest zmuszenie pracownika do wykorzystania zaległego urlopu.

czytaj więcej
Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

8 grudnia 2015

Istotą powierzenia pracownikowi innej pracy jest to, iż pracodawca może czasowo przekazać pracownikowi, bez jego zgody, obowiązki należące do innego pracownika, a pracownik powinien te obowiązki przyjąć do wykonania. Procedura ta została uregulowana w art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

czytaj więcej
Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy a umowa o pracę z tym samym pracodawcą

27 sierpnia 2015

Sytuacja, kiedy w ramach współpracy z tym samym pracodawcą pracownikowi kończy się jedna umowa o pracę i zaczyna kolejna często rodzi problem w postaci niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Pracownicy częściej opowiadają się za wypłatą ekwiwalentu, tym samym rezygnując z możliwości przeniesienia urlopu na okres trwania drugiej umowy. Czy pracodawca może zobowiązać jednak pracownika do tego by wybrał drugą opcję? Jak powinno wyglądać porozumienie?

czytaj więcej
Zmiany prawa restrukturyzacyjnego

Nowe prawo restrukturyzacyjne

4 sierpnia 2015

W dniu 9 czerwca 2015 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne. Głównym celem nowych regulacji jest wprowadzenie instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie danego przedsiębiorstwa będzie miało pozytywny skutek dla jego wierzycieli, pozwoli również na zachowanie miejsc pracy.

czytaj więcej
Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

8 lipca 2015

Rozważając możliwość skorzystania z urlopy bezpłatnego warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaka jest istota takiego urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego? Jak długo trwa taki urlop? Czy urlop może być przerwany? Czy zakład pracy z własnej inicjatywy może wysłać pracownika na bezpłatny urlop?

czytaj więcej