Zmiany w urlopach

Nowy wymiar urlopu związanego z urodzeniem dziecka, proponowany w projekcie nowelizacji Kodeksu pracy ma zacząć obowiązywać za od 1 września br. Z nowych przepisów skorzystać mogą również osoby, które w dniu ich wejścia w życie przebywać będą na urlopie macierzyńskim, czyli te, które urodziły lub urodzą dziecko po 17 marca br.

Dotychczasowy urlop macierzyński trwał w sumie 24 tygodnie – 20 tygodni + 4 dodatkowe tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub od 26 tygodni do 37 tygodni w przypadku ciąży mnogiej. Wraz z nowelizacją Kodeksu pracy prawo do rocznego urlopu macierzyńskiego nabywają również rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy w momencie wejścia w życie znowelizowanych przepisów będą przebywać na urlopie. W związku z tym rodzice dzieci urodzonych „szczęśliwie” z dniem 18 marca br. mogą liczyć na roczny urlop „macierzyński”.

Poza wydłużeniem czasu trwania urlopów macierzyńskich nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje wiele istotnych zmian związanych z zasadami udzielania pracownikowi urlopów w związku z urodzeniem dziecka. W myśl nowych przepisów pracownik, które zechce skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego będzie musiał poinformować o swoim zamiarze pracodawcę najpóźniej w terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem urlopu.