Samochód służbowy na cele prywatne

Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych.