Wydatki z funduszu socjalnego

Jak rozliczać wydatki z funduszu socjalnego?