Rażące niedbalstwo przyczyną zwolnienia

Czy rażące niedbalstwo pracownika może być przyczyną zwolnienia?