Ile umów na czas określony?

Kiedy umowa na czas określony?