Świadczenie rozdzicielskie

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?