Restrukturyzacja pracodawcy

przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
art. 231 kodeksu pracy