Co w przypadku, gdy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zostanie zasilony

Co w przypadku, gdy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zostanie zasilony