Nazwanie przesądza o rodzaju umowy

Nazwanie przesądza o rodzaju umowy