Przestój w pracy

Wynagrodzenie za przestój w pracy.