Kto jest odpowiedzialny za pracownika

Odpowiedzialność pracodawcy za pracownika.