Umowa dla europejskiego menadżera

Europejski menadżer ma swobodę wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę.