Czas pracy pracownicy w ciąży

Jak długo może pracować pracownica w ciąży?