Zwolnienie pracownika w czas choroby

Zwolnienie pracownika bez okresu wypowiedzenia podczas choroby.