Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy a urlop.