Wynagrodzenie za czas bez pracy

Wynagrodzenie pracownika za czas pozostawania bez pracy