prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych

Zatrudnieni na umowę o dzieło mogą należeć do związków zawodowych.