Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

W jakiej sytuacji pracownica musi złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego?