Dodatkowy urlop macierzyński

Komu przysługuje dodatkowy urlop macierzyński?