Urlop w okresie wypowiedzenia

Zasady udzielania urlopu w okresie wypowiedzenia.