Szczególna ochrona związków zawodowych

Szczególna ochrona pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych.