Spór zbiorowy - strajk

Kiedy strajk jest legalny?