Rekrutacja pracowników

Jaki błędów wystrzegać się podczas rekrutacji pracowników?