Przyczyny ekonomiczne i organizacyjne uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę

Kiedy można wypowiedzieć umowę o pracę?