Przestój produkcyjny

Wynagrodzenie pracownika za przestój produkcyjny.