Premia a nagroda

Różnica pomiędzy premią i nagrodą w rozumieniu prawa pracy.