Blog jest efektem wieloletnich doświadczeń w doradztwie prawnym zespołu prawników zajmujących się na co dzień tematyką prawa pracy.

W naszej praktyce wielokrotnie natrafialiśmy na negatywne konsekwencje prawne działań podejmowanych w relacjach biznesowych, które wynikały z nieznajomości przepisów prawa pracy czy też praktyki jego stosowania. Czynniki te utwierdziły nas w przekonaniu o potrzebie stworzenia bloga poruszającego tematykę prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W naszych publikacjach wskazujemy praktyczne rozwiązania, z których Czytelnicy korzystają już od kilku lat w codziennym życiu zawodowym. Blog Prawo w Pracy dedykowany jest zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Na naszym blogu znajdą Państwo publikacje przybliżające zagadnienia dotyczące indywidualnego prawa pracy jak i omawiające kwestie zbiorowego prawa pracy.

Najnowsze porady prawne

Ochrona wynagrodzenia za pracę

Orzecznictwo Sądu Najwyższego

17 February 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi orzeczeniami Sądu Najwyższego: Uchwała z dnia14 lutego 2012 r. (sygn. akt III UZP 4/11). Wynagrodzenie za pracę z tytułu nabycia przez pracodawcę z mocy prawa (art. 12 ust. 1 lub art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

czytaj więcej
Czego może żądać kontrola PIP?

Czego może żądać kontrola PIP?

12 February 2012

Próbując spiąć klamrą temat kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, który rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłym miesiącu, prezentujemy ostatnią kwestię związaną z bezpośrednią kontrolą inspektora w firmie. Mamy również nadzieję, że szczegółowe omówienie procesu kontroli PIP z całą pewnością pomoże Państwu w bezpośrednich kontaktach z inspektorem.

czytaj więcej
Protokół końcowy kontroli PIP

Protokół końcowy

6 February 2012

Ustalenia dokonane podczas kontroli inspektor spisuje w protokole, który omawia z pracodawcą. Jeżeli pracodawca, osoba lub organ reprezentujący pracodawcę nie zgadzają się  z ustaleniami w nim zawartymi, mają prawo przed jego podpisaniem zgłosić umotywowane zastrzeżenia. Mogą one dotyczyć np. błędów w ustaleniach faktycznych czy tez przeoczenia niektórych dokumentów.

czytaj więcej
Ochrona wynagrodzenia za pracę

Najnowsze orzecznictwo

31 January 2012

W minionym tygodniu ukazały się dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej.  Nowe uchwały dotyczą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz postępowania w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

czytaj więcej
zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy pracownikom

Kolejna umowa terminowa

30 January 2012

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku nowelizującą kodeks pracy wprowadzono zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy pracownikom oraz obowiązkowych wstępnych badaniach lekarskich. W myśl uzasadnienia tej ustawy zmiany te miały uprościć obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Czy cel ten został osiągnięty?

czytaj więcej
kary za nielegalne zatrudnienie

Surowe kary za nielegalne zatrudnienie

26 January 2012

Przedsiębiorca, który zechce przyjąć do pracy cudzoziemca, będzie musiał najpierw sprawdzić jego status pobytowy. Zatrudnienie obywateli przebywających w Polsce nielegalnie będzie obwarowane grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat trzech. Za łamanie prawa sąd będzie mógł orzec dodatkowe sankcje takie jak pozbawienie dostępu do funduszy unijnych

czytaj więcej