Ochrona wynagrodzenia za pracę

W minionym tygodniu ukazały się dwa nowe orzeczenia Sądu Najwyższego Rzeczpospolitej Polskiej.  Nowe uchwały dotyczą pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz postępowania w sytuacji wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn.. akt III UZP 3/11).

Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niebędący radcą prawny, zatrudniony w oddziale Zakładu, może być pełnomocnikiem tego oddziały w prawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 § 2 zadanie 1 k.p.c.).

Uchwała z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt III PZP 7/11).

Nieudzielenie przez zakładową organizację związkową żądanej przez pracodawcę informacji o pracownikach korzystających z jej obrony, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zawiadomienia organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, jeżeli nieudzielenie tej informacji było uzasadnione ochrona danych osobowych (art. 38 § 1 k.p., art. 30 ust. 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2001).

Źródło: www.sn.pl