Podział zadań i likwidacja stanowiska pracy

Czy nowy podział zadań umożliwia likwidację stanowiska pracy?