Kształcenie pracownika w czasie zatrudnienia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika w czasie trwania zatrudnienia.