Kiedy można mówić o wypadku przy pracy

Kiedy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy?