Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

Dziś kilka porad praktycznych, które przydać mogą się zarówno pracownikowi jak i pracodawcy. Specyfika świadczenia stosunku pracy nie rzadko powoduje, że wszystkie formalności w tym nawet wypowiedzenie umowy odbywa się korespondencyjnie. Co zrobić kiedy kontrahent, jedna ze stron, nie chce przyjąć od nas wypowiedzenia, unika odbioru korespondencji, a tym samym przysparza nam dodatkowych kosztów?

Wypowiedzenie umowy niesie za sobą skutki prawne dopiero od momentu, w którym adresat zapozna się z jego treścią. W przypadku kiedy wysyłamy je pocztą pamiętać należy o tym, że wywoła ono skutki dopiero w momencie doręczenia, a nie jak często zdaje się nam myśleć – wysłania. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Taki rodzaj załatwiania formalności, jak każda rzecz na świecie, ma swoje wady i zalety. Nie mamy się co martwić, w przypadku kiedy kontrahent nie poinformował nas o zmianie adresu, co więcej nie jesteśmy w stanie go ustalić w oparciu o wszystkie znane nam rejestry i dane. Negatywne skutki będą w tym przypadku obciążać jego, a nie nas.

Dodatkowo, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej, zawierającej wypowiedzenie, jest wystarczające by stworzyć domniemanie faktycznej możliwości zapoznania się z jego treścią. Nie jest jednak powiedziane, że kontrahent nie może próbować udowodnić niemożliwości zapoznania się z treścią przesyłki w toku procesu. Będzie to o tyle trudne, gdyż w przypadku kiedy celowo odmówił przyjęcia przesyłki wysłanej na dobry adres, wypowiedzenie umowy jest obowiązujące.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku kiedy korespondencja nie dotarła do adresata z przyczyn leżących po jej stronie. Wypowiedzenie będzie bowiem nieskuteczne, a ryzyko ponosi osoba, która wysyła list. Można w tym przypadku dochodzić odszkodowania od przewoźnika. W praktyce uzyskane z tego tytułu odszkodowanie będzie raczej symboliczne. Lepiej zatem skorzystać z usług firm prywatnej firmy kurierskiej, która w obronie przed ewentualnymi roszczeniami, zapewne lepiej wywiąże się z nałożonego na nią obowiązku.