Europejski menadżer swoboda wyboru prawa pracy

Europejski menadżer a swoboda wyboru prawa właściwego dla umowy o pracę