członek zarządu - etat czy funkcja społeczna

członek zarządu – etat czy funkcja społeczna