Śmierć wspólnika śpółki

Konsekwencje śmierci wspólnika spółki.