Umowa o dzieło a błędy w pracy

Czy można wstrzymać wynagrodzenie pracownika w wyniku błędów w pracy świadczonej na umowę o dzieło.