Europejski menadżer swoboda wyboru prawa pracy

Europejski Menadżer

3 October 2012

W globalnej gospodarce, a zwłaszcza w ramach czterech swobód obowiązujących w Unii Europejskiej, przedsiębiorcy wychodzą ze swoim biznesem poza granice swojego kraju, wchodząc w interakcję z pracownikami i systemami prawnymi innych państw.

czytaj więcej