Facebook
Twitter

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu

Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing
Wojciech Wołoszczak

Problem z prawidłową kwalifikacją zachowań nakierowanych na pracownika jako mobbingu wynika z faktu, że nie jest on ściśle określony przepisami prawa, a co za tym idzie trudny do sprecyzowania. W praktyce pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że dane zachowania stanowią już mobbing i w rezultacie to na ich barkach leży odpowiedzialność w przypadku braku reakcji na tego rodzaju zachowania. Czytaj dalej

23 czerwca 2016

Wręczenie wypowiedzenia umowy

Wręczenie wypowiedzenia umowy
Anna Kamińska

Dla rozwiązania umowy o pracę, skutecznego i zgodnego z prawem, należy dochować szeregu wymogów. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną, zawierać wymagane przez przepisy prawa elementy, w tym – najbardziej problematyczną – przyczynę wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Czytaj dalej

13 czerwca 2016

Zabezpieczenie miejsca wypadku oraz powołanie zespołu powypadkowego

Ustalenie okoliczności wypadku i powołanie zespołu powypadkowego
Redakcja

Ustalenie w sposób prawidłowy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest niezbędne dla należytego wypełnienia protokołu powypadkowego. Procedura ta jest opisana szczegółowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870), nakłada na pracodawcę obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku i powołania zespołu powypadkowego, który ma za zadanie zbadać okoliczności zdarzenia. Czytaj dalej

3 czerwca 2016

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a składki ZUS

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
Paweł Tokarski

Czy drobne prace na rzecz małżonka prowadzącego działalność gospodarczą mogą być uznane za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Kiedy osoba współpracująca podlega oskładkowaniu ZUS? Czytaj dalej

25 maja 2016

Praca w upale – prawa pracowników, obowiązki pracodawców

Praca w upale
Redakcja

W związku z nadchodzącym latem temperatura powoli staje się coraz wyższa. Już niedługo upały mogą stać się powodem dodatkowych wymagań, jakim muszą sprostać pracodawcy. Kiedy praca w upale staje się problemem pracodawcy? Jakie są prawa pracowników wynikające z pracy w podwyższonej temperaturze? Czytaj dalej

16 maja 2016

ZUS może zakwestionować postanowienia umowy o pracę przy wypłacie świadczeń

Kwestionowanie przez ZUS postanowień umowy o pracę
Paweł Tokarski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada uprawnienia do kwestionowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z praktyki wiemy, że zakwalifikowanie umowy jako pozornej lub służącej do obejścia prawa wiąże się np. z odmową wypłaty dodatkowych świadczeń. Czytaj dalej

5 maja 2016

Przebicie zasłony korporacyjnej

Przebicie zasłony korporacyjnej
Ewa Marczak

Przedsiębiorcy nierzadko decydują się – w celu ograniczenia ryzyka czy też kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w tym także kosztów pracowniczych – na tworzenie spółek zależnych, a więc podmiotów powiązanych kapitałowo z główną spółką (spółką dominującą). Czytaj dalej

22 kwietnia 2016

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
Anna Kamińska

Czy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może zostać uznane za naruszające chronione dobra osobiste pracownika? Czytaj dalej

15 kwietnia 2016

Zmiany w zasadach rezygnacji członka zarządu

Zmiany w zasadach rezygnacji członka zarządu
Redakcja

Sąd Najwyższy podjął w dniu 31 marca 2016 r. w powiększonym składzie uchwałę, określając komu członkowie zarządu spółek z o.o. oraz akcyjnej powinni złożyć (dostarczyć) oświadczenie o swojej rezygnacji z zarządu. Czytaj dalej

6 kwietnia 2016

Nagły przypadek a termin opłacania składki do ZUS

Nagły przypadek a termin oplacenia skladki ZUS
Paweł Tokarski

Czy ZUS ma prawo kwestionować wniosek o zgodę na opłacenie składki chorobowej po czasie? Jak może bronić się ubezpieczony (samodzielnie opłacający składkę), który z przyczyn niezależnych od siebie nie był wstanie wywiązać się z obowiązku w terminie. Czytaj dalej

30 marca 2016