Facebook
Twitter

Ruchomy czas pracy

Ruchomy czas pracy
Redakcja

Często zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają pracownikowi świadczenie ciągłej pracy przez 8 godzin. Nie raz bardzo trudno bowiem pogodzić sprawy prywatne ze służbowymi. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy do tego dochodzi np. chęć dokształcania się. Z pomocą przychodzi jednak system ruchomego czasu pracy, dający stronom możliwość elastycznego regulowania czasu pracy i uniezależnienie go od ściśle określonego rozkładu godzin. Czytaj dalej

25 lipca 2016

Minimalne wynagrodzenie za pracę a różnorodne składniki wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę a różnorodne składniki wynagrodzenia
Ewa Marczak

Wbrew pozorom minimalne wynagrodzenie za pracę nie odnosi się tylko do wynagrodzenia zasadniczego. Sposób obliczania wynagrodzenia na potrzeby przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę bywa kłopotliwy i budzi wiele wątpliwości. Problem z uwzględnianiem dodatkowych składników wynagrodzenia często pojawia się w pytaniach od naszych czytelników, więc dziś dokładnie przyjrzymy się tej kwestii. Czytaj dalej

18 lipca 2016

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Delegowanie pracowników do pracy na terytorium RP
Robert Wechman

18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczonych usług, do przyjęcia której Polski ustawodawca zobowiązany był z uwagi na konieczność wdrożenia unijnej dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach świadczonych usług.

Czytaj dalej

11 lipca 2016

Nowa regulacja prawna w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Redakcja

Zasadniczo, pracownik pozostający w okresie wypowiedzenia, jest zobowiązany do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. Dopuszczalne jest jednak zwolnienie takiego pracownika z obowiązku świadczenia tej pracy. Czytaj dalej

4 lipca 2016

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu

Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing
Wojciech Wołoszczak

Problem z prawidłową kwalifikacją zachowań nakierowanych na pracownika jako mobbingu wynika z faktu, że nie jest on ściśle określony przepisami prawa, a co za tym idzie trudny do sprecyzowania. W praktyce pracodawcy często nie zdają sobie sprawy z faktu, że dane zachowania stanowią już mobbing i w rezultacie to na ich barkach leży odpowiedzialność w przypadku braku reakcji na tego rodzaju zachowania. Czytaj dalej

23 czerwca 2016

Wręczenie wypowiedzenia umowy

Wręczenie wypowiedzenia umowy
Anna Kamińska

Dla rozwiązania umowy o pracę, skutecznego i zgodnego z prawem, należy dochować szeregu wymogów. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną, zawierać wymagane przez przepisy prawa elementy, w tym – najbardziej problematyczną – przyczynę wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Czytaj dalej

13 czerwca 2016

Zabezpieczenie miejsca wypadku oraz powołanie zespołu powypadkowego

Ustalenie okoliczności wypadku i powołanie zespołu powypadkowego
Redakcja

Ustalenie w sposób prawidłowy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jest niezbędne dla należytego wypełnienia protokołu powypadkowego. Procedura ta jest opisana szczegółowo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870), nakłada na pracodawcę obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku i powołania zespołu powypadkowego, który ma za zadanie zbadać okoliczności zdarzenia. Czytaj dalej

3 czerwca 2016

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą a składki ZUS

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
Paweł Tokarski

Czy drobne prace na rzecz małżonka prowadzącego działalność gospodarczą mogą być uznane za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej? Kiedy osoba współpracująca podlega oskładkowaniu ZUS? Czytaj dalej

25 maja 2016

Praca w upale – prawa pracowników, obowiązki pracodawców

Praca w upale
Redakcja

W związku z nadchodzącym latem temperatura powoli staje się coraz wyższa. Już niedługo upały mogą stać się powodem dodatkowych wymagań, jakim muszą sprostać pracodawcy. Kiedy praca w upale staje się problemem pracodawcy? Jakie są prawa pracowników wynikające z pracy w podwyższonej temperaturze? Czytaj dalej

16 maja 2016

ZUS może zakwestionować postanowienia umowy o pracę przy wypłacie świadczeń

Kwestionowanie przez ZUS postanowień umowy o pracę
Paweł Tokarski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada uprawnienia do kwestionowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Z praktyki wiemy, że zakwalifikowanie umowy jako pozornej lub służącej do obejścia prawa wiąże się np. z odmową wypłaty dodatkowych świadczeń. Czytaj dalej

5 maja 2016