Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia