Załatwianie osobistych spraw w godzinach pracy

Czy pracownik może załatwić sprawy osobiste w godzinach pracy?