Brak zgody związku blokuje zwolnienie działacza

Zwolnienie działacza bez zgody związku.