Rozwiązanie umowy na czas określony

Wcześniejsze rozwiązanie umowy na czas określony.